Lazer EpilasyonAşırı koltukaltı terlemesi veya hiperhidroz bazı kişilerde görülen ve bu kişilerin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Terleme için daha önce yapılan tedaviler umut vaad edici değildir. Günümüzde Botoks koltuk altı terlemesini güvenli bir şekilde tedavi etmektedir. Tedavi ile ulaşılan belirgin ve güvenli etki hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır. Geçmişte hiperhidroz aşağıdaki yöntemlerle tedavi edilmekteydi: Aluminyum hidroksit içeren preperatların kullanımı yanma ve tahriş riskinin olması ve de etkisinin yetersiz olması nedeniyle yaygın kullanılmamaktadır. İyontoforez denilen elektrik akımının uygulandığı tedavi yöntemi el ve ayak terlemesinin tedavisinde uygundur, fakat koltukaltları için uygulanamaz. Son olarak, şiddetli olgularda cerrahi uygulama önerilir.

Yukarıdaki yöntemlerin etkisiz ve zor yöntemler olması, Botoks’u avantajlı duruma getirmiştir.

Terleme miktarı ter bezlerini uyaran sinirlerle kontrol edilir. Botoks bu sinir uçlarında uyarıyı sağlayan asetilkolin salınımını inhibe eder. Böylece ter bezlerine uyarı ulaşmadığından ter salgısı oluşmaz.

Botoks tedavisi muayene şartlarında 30 dakika içinde uygulanır. EMLA adlı lokal anestezik krem koltuk altlarına işlem öncesi uygulanır, diğer tür anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Her bir koltukaltına seri enjeksiyonlarla Botoks enjekte edilir. Tedavinin etkisi birkaç saat veya gün içinde ortaya çıkar. Etkisi 6-10 ay devam eder, bazen bir yıla kadar uzayabilir.

Botoks hiperhidroz tedavisinde oldukça güvenli bir yöntemdir. Enjeksiyon ter bezlerinin yoğun olduğu yüzeyel deriye yapılır. Dolayısıyla alttaki gevşetici etkisi yoktur. Ayrıca Botoks ‘ un diğer deri bölgelerinde terlemeyi arttırıcı ve vücut ısı regülasyonunu bozucu etkisi yoktur.