Burun estetiği, burnun plastik cerrahide kabul görmüş altın oranlara uygun olarak tekrar dizayn edilmesi olarak adlandırabiliriz. Yüzün harmonisinde çok önemli bir yere sahiptir. İletişimde insanların göz teması kurması esastır. Burnu dikkat çeken bir bireyin sosyal iletişimde göz teması kurmakta zorlandığını hatta kendisi ile iletişime geçen insanlarında benzer şekilde göz temasından kaçındıklarını söyleyebiliriz.

Burun Estetiği Ameliyatı Nefes Alma Şikayetlerini Giderir mi?
Burun estetiği yani rinoplast ameliyatlarında artık nefes alma sorunlarında eş zamanlı halledebiliyoruz. Bunu, hastaların günce hayatlarını, sosyo hayatlarını hem burnunun estetik görünümü ile ilgili kaygılarına son vermek. Hem de sağlıklı nefes alan fonksiyonel buruna kavuşmalarını sağlamak için yapıyoruz.

Diğer bir sosyal sorun ise kişinin özgüveninde yarattığı eksilmedir. Peki hangi burunlar rinoplasti yani burun estetiğine adaydır? Bu sorunun cevabı elbette yüzdeki oranların içinde saklıdır. Erkek ve kadın için tüm bu oranlar değişkenlik gösterir. Burun ucu kalkıklığı, burun deliklerinin şekli, burun ucu belirginliği, kemik yapının yüksekliği, burun sırtındaki kavisin oluşturulması gibi birçok ayrıntıda yapılacak cerrahi müdahaleye yön verir. Hepsinden de önemlisi ameliyat olmalı mı olmamalı mı ikilemi kafaları biraz karıştırır. Bu sorunun cevabı iki basit oran ve bir açıdır. Birinci oran burunun tüm yüz ile kıyaslandığında ki uzunluğunun oranıdır. Burunun uzunluğu tüm yüz ile kıyaslandığında yaklaşık 1/3 şeklinde olmalıdır. Diğer oran ise burnun genişliğinin oranıdır. Bu da tüm yüz ile kıyaslandığında yaklaşık olarak 1/5 şeklinde olmalıdır. Gelelim nazal açıya yani burun ucunun yüksekliği meselesine, buda erkek ve kadın bireylerde birbirinden bağımsızdır. Erkeklerde oran 90 derece kadınlarda ise 110-120 derece aralığındadır. Eğer bu oranlar içinde bir burna sahipseniz aslında görsel olarak kusursuz olmasa da ana hatlarıyla kabul gören bir burna sahipsiniz demektir.

Burun Estetiği Ameliyatı Yazın Yapılır mı?
Burun estetiği ameliyatını yaz ve kış aylarında hiç eksilmeyen bir taleple, sıklıkla yapabiliyoruz. Mevsimsel farklılıklar sadece ameliyat sonrası dönemde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yapılır. Yaz aylarında hastalarımıza ameliyat sonrası dönemde bir hafta on gün gibi bir süreçte güneşten sakınmaları gerekirse güneş koruyucular ile sokağa çıkmalarını öneriyoruz. Bunun dışında tıbbi olarak yaz aylarında ve kış aylarında bir engel teşkil edecek, herhangi bir sorun söz konusu değildir.
Burun estetiğinde İstanbul son yıllarda artan yoğun talep ile hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalara hizmet vermektedir. Tüm ırksal farklılıklar burun anatomisini de yansır, örneğin Asya kökenli bir hasta için yapılacaklarla Akdeniz coğrafyasından gelen bir hastaya yapılacaklar tamamen farklıdır. Bu sebeple dünyanın her köşesinden bizlere ulaşan hastalarda farklı cerrahi işlemler ile tedavi edilir.

Burun ameliyatı sonrası ağrı olur mu? İyileşme sürecinde hastalar neler yaşar?
Burun ameliyatı sonrasında güçlü tedavilerin ile hastaların aynı gün içinde hastahanede ki odalarında az ağrı çekmelerini sıklıkla engelliyoruz. Sonrasında taburcu olduktan sonra evde de ağrı kesicilere tedavimize devam ediyoruz. Dolayısıyla hastalarımızın aslında burun ameliyatından sonra çok ağrı çektiklerini söyleyemeyiz. Hastalar hakikaten konforlu bir dönem geçirirler.Bu ameliyat sonrası onları bekleyen süreçte birinci hafta gibi plan yaparsak, birinci hafta da hastaların burun içinde ki tüm tamponlar ve dikişleri alınmış ve sosyal hayata dönüşü ile ilgili bütün problemlerin ortadan kalktığını söyleyebiliriz.
Burun anatomik açıdan 2 farklı bölgeye ayrılabilir. İlk kısım burun ucu yani kıkırdak kısımdır, ikinci kısım ise burun sırtı denilen kemik olan kısımdır. Bazı hastalarda sorun sadece kıkırdak iken diğerlerinde ise kemik olan kısımdır. Kıkırdak ile ilgili sorunlar için burun ucu estetiği yapılarak doğal bir görünüm elde edilebilirken kemik yapıda arzu edilen değişilikler için ise rinoplasti yapılarak daha naturel bir görüntü elde edilebilir.

Burun estetiği yaptırmak isteyen biri KBB mi yoksa plastik cerrahi uzmanına mı başvurmalıdır?
Önemli Bir soru aslında, hastalarımızın kafalarında bu konuda büyük karışıklıklar var. Önce bir plastik cerrahi hekimine mi yoksa bir kulak burun boğaz hekimine mi başvurmaları noktasında gerçekten insanlar zorluk çekiyorlar. Burada biz kendi kliniğimizde önce hastaları bir plastik cerrahi uzmanı tarafından görülmelerini sağlıyoruz. Plastik cerrahi uzmanı hastanın nefes alma sorunları ve eşlik eden problemlerini bir kulak burun boğaz hekimi tarafından çözülmesi gerekiyorsa kendisi hastayı konsülte ediyor. Bu konsültasyon sonucunda bizim kliniğimizde ki tecrübemiz on hastanın altısı veya yedisi, sekizi civarında oranlarla hastanın kulak burun boğaz hekimleriyle birlikte organize edilmiş olan eş zamanlı müdahalelerle gerçekleştirilmiş ameliyatlar sonucunda, hem fonksiyonel nefes alan burunlara hemde estetik olarak kaygıların sonlandırıldığı estetik görünümü hastayı mutlu edecek sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle bir plastik cerrahi hekimi ve kulak burun boğaz doktorunun katılımıyla gerçekleştirilebilecek bir ameliyat için yani bir taşta iki kuş sonucuna mutlu olabilecekleri şekilde organize etmeye çalışıyoruz.
Burun genetik ve çevresel faktörlerin etkisinde birçok farklı tipte olabilir. Sarkık burun, Kemerli burun, Basık burun(boksör burnu), Bülloz burun(burun ucu geniş), Eğri burun ve Geniş tabanlı burun olabilir. Hepsinde yapılacak tedavi burun tipine göre değişir. Örneğin sadece burun sarkıklığı olan bir hastada ameliyatsız burun estetiği tekniği başarı ile uygulanabilir.

Burun estetiği ameliyatına karar verirken nelere dikkat edilmelidir?
Burun estetiği ameliyatına hastalarımız karar verirlerken aslında yüzün altın oranlarından faydalanıyoruz. Biz hastalarımızın öncelikle kusursuz bir yüze ulaşmalarından ziyade, hastanın yüzüne uygun ve yüzde ki bazı simetri ve oranları uygun olan bir cerrahi müdahale yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hastalarımız burun estetiğine karar verirlerken önce başvurdukları bir plastik cerrahi hekim tarafından mevcut halleri ile ilgili ve sonuçları ile ilgili bir ön tasarım uygulaması yapılır. Bu tasarım uygulamasında oranlar ve yüzünün şekline uygun, yüzün harmonisini bozmayacak bir düzenlemeyle burun estetiğinin sonuçları hasta ile paylaşılır. Bu bir ön mutabakat gibidir. Hasta yeni yüzünü ameliyat olmadan önce tanımış olur ve onu inceleme fırsatı bulur.
Rinoplasti de 2 teknik vardır. Dünya literatürün de her iki teknikte kabul görmüş avantaj ve dezavantajları sıralanmıştır. Pratikte cerrahın bir tekniğe yatkınlığının olması doğaldır ancak yapılacak cerrahi hastanın ihtiyaçlarına göre seçilir.

Burun estetiği ameliyatı öncesi cerraha hangi soruları sormak gerekir?
Burun estetiği ameliyatı öncesinde başvurduğunuz Plastik Cerrah öncelikle kendi beklentilerinizle ilgili bilgi vermeniz çok önemli. Cerrahın, hastanın beklentilerini burundan beklediği sonucu öğrenmesi aslında ameliyat sürecinde işini kolaylaştıran ve bundan sonra ki sonuç içinde etkileyen en önemli özelliklerden birisi. Hastalarımız Plastik Cerrahi hekimlerine başvurdukları zaman ameliyat sonrası dönemle ilgili problem yaşayabilme ihtimallerini sorabilirler. Bu konuda açık ve net olan ve bu konuda gerçekten kendilerine net bilgi aktaran hekimler olduğu gibi bu konuda bazı uyumsuzluklar gösteren hekimlerde olabilir. Bence esas olan insanların ameliyatlardan iyi sonuç ve mutlu olma tavları kafalarında ki tüm soru işaretlerini sonlandığı ve cerraha tam teslim olup güven içinde ameliyata geldikleri durumlar da söz konusu olur. O yüzden Önceleri bunun bir ön anlaşma bunun bir ön kabul gibi görüp hastaların ameliyat öncesi ve sonrası için cerrahına tam güven vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla Aklında ki bütün soruları, kendisini huzursuz eden ve beklentileri ile ilgili tüm sorunları açık yüreklilikle cerrahlarına sormaları gerekiyor.
Burun estetiği öncesinde yapılacaklar anestezi şekline göre değişebilir. Biz kliniğimizde genel anestezi uyguladığımız için ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından yapılmış kan tahlilleri ile kısa bir değerlendirme yapmaktayız. Hastanın varsa kullandığı ilaçlar bu muayenede değerlendirilir. Bitkisel çaylar ameliyattan 2 gün öncesine kadar içilebilir daha sonrasında kesilir. Üst solunum yolunu ilgilendiren grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda genel anestezi uygulanamayacağı için ameliyat ertelenip uygun tedavi verilir. Kadın hastaların adet döneminde olmaları ameliyat olmalarına engel değildir. Ameliyattan bir gün önce hastalara banyo yapmaları önerilir. Gece 12 den sonra hem yiyecek hem de içecek alınmadan (su bile içilmeden) tam aç olunacak şekilde ameliyatın planlandığı hastaneye gidilir.
Burun estetiği sonrasında genel anesteziden dolayı hafif mide bulantısı görülebilir. Yüzde oluşabilecek morluklar ve şişlikler 7(yedi) güne kadar iyileşir. Konulacak tamponun çeşidine göre ortalama 7(yedi) günde tampon çekilir. Buruna uygulanan atel de 7(yedi)günde çıkarılır. Tamamen iyileşme için birkaç aya ihtiyaç vardır. Bu dönemde burun dış etkenlerden gelen darbe çarpma düşme gibi travmalardan korunmalıdır.

Burun estetiği fiyatları için hekiminiz, yapılacak hastane seçimi, uygulanacak tedavi şekli ve hastane tipine göre değerlendirmede bulunup size uygun alternatifi sunacaktır.

Eşlik eden bir nefes alma sorunu da varsa buda eş zamanlı olarak rinoplasti sırasında çözülebilir.